Bygningskonstruktion af ferro-cement og fremgangsmade til fremstilling heraf

 • Inventors: BASSE S H
 • Assignees: S H Basse
 • Publication Date: January 02, 1976
 • Publication Number: DK-181775-A

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle